Archiwum Gminy Andrychów -AGA-

jest multimedialną bazą materiałów archiwalnych i źródłem historii mówionej osób związanych z gminą Andrychów.
Projekt AGA umożliwia dzielenie się wspomnieniami i archiwaliami w formie tekstu, obrazu, dźwięku i filmu.

Na stronie możliwe jest przeglądanie archiwaliów na dwa sposoby: za pomocą podstrony PRZEGLĄDAJ oraz ZASÓB (umożliwia zobaczenie struktury zasobu w Otwartym Systemie Archiwizacyjnym OSA)

przeglądaj dodaj archiwalia

Aktualności

W Archiwum Gminy Andrychów ewidencjonujemy i archiwizujemy w Otwartym Systemie Archiwizacyjnym OSA

Partnerzy projektu

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl