Nowa strona

20 czerwca 2023 Nowa strona
W ramach zadania, które aktualnie realizujemy powstanie strona internetowa poświęcona życiu i twórczości Marii Magiery (1919-2005) wybitnej nieprofesjonalnej artystki ludowej mieszkającej niegdyś w Brzezince k/Andrychowa.

Mamy nadzieję, że pamiętają Państwo o naszym filmie poświęconym tej artystce, który zrealizowaliśmy już jakiś czas temu.

Dla przypomnienia: prowadziła ona aktywne życie społeczne, należała do Kółka Rolniczego, Ligii Kobiet, zasiadała w Zarządzie Koła Gospodyń Wiejskich, utworzyła swoistą Izbę Regionalną w swoim rodzinnym domu (strona internetowa będzie też dotyczyła właśnie tej Izby). Należała do Grupy Twórców Nieprofesjonalnych „MY” z Andrychowa, Grupy Artystów Rodzimej Twórczości (GART) w Krakowie, Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury (RSTK). Przez całe życie prowadziła ożywioną działalność artystyczną. Swoje dzieła prezentowała na wystawach zbiorowych i indywidualnych w Polsce (np. Krakowie, Żywcu, Andrychowie, Bielsku-Białej, Kalwarii Zebrzydowskiej) i w Europie (Czechy, Ukraina, Austria). Wielokrotnie nagradzana w licznych konkursach. W 2001 r. uhonorowana odznaczeniem Zasłużony dla Miasta i Gminy Andrychów za krzewienie kultury i tradycji w środowisku praz pracę społeczną we wsi. Pozostawiła po sobie dużą spuściznę ok. kilkaset dzieł zgromadzonych przez jej potomków w pochodzącym z lat 40. XX w. rodzinnym domu, który pełni teraz funkcję swoistej galerii i muzeum oraz – ze względu na ilość pozostawionych prac – w dobudowanym budynku. W pomieszczeniach tych zgromadzone zostały nie tylko prace artystki ale także typowe dawne meble (łącznie ze skrzyniami posagowymi), oleodruki a także sprzęty gospodarskie. Artystka uprawiała malarstwo olejne na płótnie i desce, malarstwo na szkle, akwarelę, rzeźbiła w gipsie oraz zajmowała się hafciarstwem i zdobnictwem sprzętów użytkowych. Najbogatszą część dorobku artystki stanowią obrazy o tematyce związanej z tradycją i kulturą wsi Podbeskidzia.


Więcej informacji niebawem.

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl