Kontakt


Wszystkich, którzy chcą przekazać swoje archiwalia (stare dokumenty, fotografie itp), i mają jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt:

fundacjamemo@gmail.com

koordynatorka projektu:

Regina Pazdur tel. 531 245 785

Archiwum Gminy Andrychów obsługuje pomysłodawca projektu Fundacja "Memo".

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl