Warunki użytkowania i zasady

Każdy z darczyńców archiwaliów do AGA, może sam zadecydować na jakich warunkach chce udostępnić zbiory. Archiwum Gminy Andrychów rekomenduje licencję Creative Commons BY-NC Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pl

Wszystkie archiwalia udostępnione w Portalu AGA mogą zostać powtórnie wykorzystane do celów niekomercyjnych, TYLKO W WYPADKU jeśli są opublikowane na jednej z wolnej licencji np. Creative Commons BY-NC Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC 4.0 tu link https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pl)

W takim wypadku Archiwum Gminy Andrychów zezwala na dowolny przedruk i wykorzystanie archiwaliów tylko w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać twórcę materiału oraz miejsce pierwotnej publikacji – Portal AGA - www.aga.edu.pl, a także nazwę licencji (np. CC BY-NC 4.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w Internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.


Poznaj licencje CC


Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl