O NAS

Archiwum Gminy Andrychów (AGA) zostało założone przez Fundację „Memo” w 2019 roku. AGA jest multimedialną bazą materiałów archiwalnych i źródłem historii mówionej osób związanych z gminą Andrychów dostępną dla każdego pod adresem aga.edu.pl. Archiwum umożliwia dzielenie się wspomnieniami i archiwaliami w formie tekstu, obrazu, dźwięku i filmu. Na stronie możliwe jest przeglądanie archiwaliów na dwa sposoby: za pomocą podstrony PRZEGLĄDAJ oraz ZASÓB (umożliwia zobaczenie struktury zasobu w Otwartym Systemie Archiwizacyjnym OSA)

CO TO JEST ARCHIWUM SPOŁECZNE?

Archiwum społeczne powstaje w efekcie celowej oddolnej działalności obywatelskiej. Jego główną misją jest aktywne działanie na rzecz ratowania i ochrony dziedzictwa kulturowego, a celem – pozyskiwanie, zabezpieczanie, opracowanie i udostępnianie materiałów wchodzących w skład niepaństwowego zasobu archiwalnego. (definicja Ośrodka KARTA)

JAK SIĘ ZACZĘŁO?

Archiwum społeczne prowadzone przez Fundację „Memo” powstało z inicjatywy etnolożki i archiwistki społecznej Reginy Pazdur, która we współpracy z Prezesem Fundacji Maciejem Kudłacikiem i historyczką Darią Rusin przygotowała plan pracy inicjujący powstanie AGA.

I tak Fundacja "Memo" otrzymała w 2019 r. dotację w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i wraz z instytucjami i organizacjami partnerskimi – Towarzystwem Miłośników Andrychowa, Miejską Biblioteką Publiczną w Andrychowie, Stowarzyszeniem „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie” oraz Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie realizowała projekt pod nazwą „Archiwum Gminy Andrychów. Edukacja obywatelska i historyczna narzędziem aktywizacji mieszkańców/ek w sprawach wspólnotowych”.

Celem zadania było zachęcenie miejscowej społeczności do udziału w działaniach związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego regionu, przy jednoczesnym zdobywaniu przez uczestników projektu wiedzy w sferze działań obywatelskich.

Trwałym efektem projektu jest właśnie Archiwum Gminy Andrychów, które ma postać cyfrową, a jego zasób prezentowany jest w Internecie na specjalnie zbudowanym w tym celu serwisie Internetowym, na którym znajdują się Państwo teraz.

W ramach zadania w 2019 r. przeprowadzony został cykl szkoleń z zakresu historii mówionej, archiwistyki oraz genealogii, a także obsługi Otwartego Systemu Archiwalnego (OSA) i digitalizacji materiałów archiwalnych.

W 2020 r. przeprowadzone zostały etnograficzne badania terenowe we wszystkich wioskach należących do Gminy Andrychów wraz z otwartymi spotkaniami dla mieszkańców/ek. Przeprowadziliśmy 100 wywiadów, których nagrania mp3 wraz z transkrypcjami umieściliśmy w AGA a także zabezpieczyliśmy dzięki digitalizacji ponad 1000 archiwaliów również dostępnych na naszej stronie.

Aktualnie realizujemy kolejne dwuletnie zadanie, tym razem zatytułowane "Archiwum Gminy Andrychów - działajmy razem na rzecz lokalnego dziedzictwa kulturowego" dofinansowane z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

– W 2021 roku odbyły się warsztaty/szkolenia z zakresu archiwistyki, historii mówionej i digitalizacji. Wydaliśmy publikację prezentującą 45 letnią historię Hufca Andrychów Związku Harcerstwa Polskiego oraz publikację na temat historii Grupy Twórców „My” wraz z sylwetkami artystów.Nagraliśmy i wydaliśmy płytę CD Miejskiej Orkiestry Dętej „Andropol” z Andrychowa.

– W 2022 roku wydamy publikację prezentującą dorobek i 100 letnią historię wyżej wymienionej orkiestry, a także publikację na temat dorobku i historii 9 OSP działających na terenie gminy Andrychów.

– Dodatkowo prowadzone są badania terenowe połączone z pozyskaniem archiwaliów (co najmniej 70 pogłębionych wywiadów), a także Mobilny Punkt Przyjmowania Archiwaliów, do którego można przekazać osobiście swoje archiwalia w różnorakiej formie! Planujemy zabezpieczyć co najmniej 700 materiałów archiwalnych.

Po więcej informacji zapraszamy do AKTUALNOŚCI.

KTO MOŻE WŁĄCZYĆ SIĘ W DZIAŁANIA?

Archiwum z założenia tworzymy wspólnie - każdy mieszkaniec gminy Andrychów, któremu na sercu leży ocalenie pamiątek przeszłości i pokazanie młodemu pokoleniu rzeczywistości lat minionych, może podzielić się swoimi archiwaliami (fotografiami, dokumentami, ale także opowieściami, bo będziemy nagrywać wspomnienia osób starszych), a osoby odpowiedzialne za tworzenie Archiwum zeskanują je na profesjonalnym sprzęcie zakupionym dzięki dotacji, opracują i następnie zwrócą właścicielowi.

Fundacja poszukuje wolontariuszy, którzy sami chcieliby się włączyć w prace na rzecz Archiwum nie tylko jako dawcy archiwaliów, ale także osoby zainteresowane poznaniem pracy w Archiwum "od kuchni".

GDZIE MOŻNA DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT ARCHIWÓW SPOŁECZNYCH?

W 2020 r. powstało Centrum Archiwistyki Społecznej jako instytucja współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundację Ośrodka KARTA. Zapraszamy w świat Archiwistyki Społecznej.

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl