Archiwalia OSP z terenu Gminy Andrychów

10 czerwca 2022 Archiwalia OSP z terenu Gminy Andrychów
Przy okazji przygotowywania publikacji dotyczącej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Andrychów, zdigitalizowaliśmy i zewidencjonowaliśmy niewielki fragment zbiorów strażaków ochotników.
Zapraszamy do oglądania archiwalnych fotografii pochodzących z poszczególnych jednostek OSP. Zbiory każdej z nich umieszczone w naszym archiwum będą sukcesywnie rozbudowywane . Jednocześnie przypominamy o tym, iż do końca roku ukaże się pierwsza tego typu publikacja, w której omówiona zostanie historia wszystkich OSP z naszego terenu. Książka nie powstałaby gdyby nie czynne zaangażowanie druhen i druhów ochotników, ich chęć pomocy i otwartość a także udostępnienie archiwaliów, w tym systematycznie prowadzonych kronik, które robiły na członkach Fundacji "Memo" (przedstawicielach AGA) niemałe wrażenie. Bardzo serdecznie wszystkim angażującym się dziękujemy. Dziękujemy również historyk Darii Rusin, która podjęła się pracy nad publikacją od strony merytorycznej. To nie lada wyzwanie. Powodzenia!


Fot. z kolekcji OSP Rzyki

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl