Dodaj materiał

Dane dotyczące darczyńcy

Dane dotyczące archiwaliów

Pole wypełniane opcjonalnie, jeżeli istnieje potrzeba wyjaśnienia informacji podanych w polu „tytuł” dokumentu. Uzupełnienie lub informacja o treści źródła. W przypadku wspomnień/dzienników – pole pełni funkcję streszczenia. W przypadku fotografii – można podać nazwiska osób widocznych na zdjęciu oraz opisać ich losy. W przypadku relacji biograficznej – spisać w punktach tematy relacji z wypisaniem momentu rozpoczęcia (w minutach) oraz opisać szczegółowiej wybrane, najciekawsze fragmenty relacji (z podaniem dokładnego czasu rozpoczęcia i zakończenia np. 04:15–05:27))

Prawa

Z każdym ofiarodawcą skontaktuje się przedstawiciel Archiwum celem podpisania odpowiednich dokumentów.
Tytuł nadany dokumentowi np. „Moje wojenne losy. Wspomnienia z lat 1939–1945”, „Ochotnicza Straż Pożarna na rynku w Byczynie. Portret grupowy”, „Zaświadczenie Jana Kowalskiego o pracy w Bibliotece Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”. W przypadku fotografii, tytuł powinien opisywać, co przedstawia zdjęcie np. „Osiedle dla polskich uchodźców w Afryce Wschodniej. Występ taneczny dzieci ze Świetlicy Akcji Katolickiej” lub „Strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Tłum zgromadzony przed bramą stoczni”. . Tytuł może być oryginalny (np. „Protokół z posiedzenia Komisji...”) lub nadany przez archiwistę (np. „Zeszyt szkolny z geografii Władysławy Machnikowskiej”). W przypadku występowania nazwy własnej w tytule dokumentu np. „zaświadczenie”, używamy tej nazwy w tytule. To samo dotyczy dawnych nazw własnych, których obecne brzmienie wyjaśniamy w nawiasach kwadratowych np. Bilet kolejowy Lignica–Kohlfurt [Legnica–Węgliniec]. Tytuł oryginalny może być skrócony, jeśli jego całość nie jest istotna ze względów informacyjnych. Tytuł oryginalny może być także rozszerzony o informacje dodane przez archiwistę [wtedy należy to zaznaczyć w nawiasach kwadratowych]. Jeśli tytuły dwóch dokumentów są identyczne, należy dodać element rozróżniający np. data, miejsce, twórca. Pole wypełniane opcjonalnie, jeżeli istnieje potrzeba wyjaśnienia informacji podanych w polu „tytuł” dokumentu. Uzupełnienie lub informacja o treści źródła. W przypadku wspomnień/dzienników – pole pełni funkcję streszczenia. W przypadku fotografii – można podać nazwiska osób widocznych na zdjęciu oraz opisać ich losy. W przypadku relacji biograficznej – spisać w punktach tematy relacji z wypisaniem momentu rozpoczęcia (w minutach) oraz opisać szczegółowiej wybrane, najciekawsze fragmenty relacji (z podaniem dokładnego czasu rozpoczęcia i zakończenia np. 04:15–05:27))

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl