KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ARCHIWUM GMINY ANDRYCHÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Fundacja „Memo” wraz z Partnerami projektu „Archiwum Gminy Andrychów” informuje:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Fundacja „Memo” z siedzibą przy ul. Szkolnej 47 w Andrychowie (kod pocztowy: 34-120); fundacjamemo@gmail.com, tel. 531 245 785.

  1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), tj. w oparciu o zgodę i zgodnie z treścią RODO, w celu realizowania zadań statutowych Fundacji „Memo”, a w szczególności projektu „Archiwum Gminy Andrychów. Edukacja obywatelska i historyczna narzędziem aktywizacji mieszkańców/ek w sprawach wspólnotowych”.

  1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu określonego w pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja w/w celu.

  1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

  1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  1. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą być udostępnione partnerom projektu „Archiwum Gminy Andrychów. Edukacja obywatelska i historyczna narzędziem aktywizacji mieszkańców/ek w sprawach wspólnotowych”, a także grantodawcy: Narodowemu Instytutowi Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być też inne instytucje upoważnione z mocy prawa.

  1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl