Nowe wywiady w Archiwum - Zbigniew Lot, Kazimierz Rajda, Kazimierz Zaremba, Halina Prus, Jan Lechwar

05 lutego 2022
Do naszego Archiwum wciąż przybywa starych fotografii, dokumentów i wpsomnień...

Do końca listopada 2022 r. trwają badania terenowe podczas, których spotykamy się z mieszkańcami i mieszkankami gminy Andrychów by porozmawiać o tym co minione...

Praca nad wywiadem nie kończy się wraz z uściskiem dłoni na pożegnanie i pamiątkowym zdjęciem. Później przychodzi czas na prace z nagraniem audio: jego obróbką, cięciem i ulepszaniem. Następnie wywiad umieszczany jest w Otwartym Systemie Archiwizacyjnym OSA i na samym końcu na stronie naszego Archiwum. Jeśli rozmówca udostępnił nam archiwalne fotografie czy dokumenty to proces opracowywania ich wygląda następująco: najpier wykonujemy skanowanie w wysokiej rozdzielczości TIFF i umieszczamy na dyskach zewnętrznych archiwalia "matki", później zamieniamy pliki na jpg, nadajemy numery ewidencyjne związane z OSA. Po tym etapie następuje identyfikacja postaci i miejsc ze zdjęć - fotografie i dokumenty opisujemy by później móc je umieścić w Systemie Archiwizacyjnym i finalnie na stronie AGA.
Czesto jest tak, że od momentu wywiadu do czasu umieszczenia zgromadzonych materiałów w Archiwum mija kilka miesięcy.
Dziś zachęcamy do odsłuchania wywiadów z :

ZBIGNIEWEM LOTEM - człowiekiem o bogatej osobowości i wielu pasjach. Historią jego życia możnaby obdzielić wiele osób. Nam opowiadał o: swoim dzieciństwie, o kółku modelarskim w Andrychowie, pracy na wsi w wakacje, o szkole żeglugi śródlądowej, pracy w żegludze. Wspomina akcje militarną w 1968 r. w Czechosłowacji, opowiada o odbyciu służby wojskowej i nowej pasji: strzelaniu, opowiada o artylerii i jej historii, opowiada historie swojego dziadka. Mówi o swej kolejnej wielkiej pasji: żeglowaniu, o swojej poezji oraz zamiłowaniu do podróży.
Pan Zbigniew Lot przekazał do AGA również bardzo interesujące fotografie. Dziękujemy

HALINA PRUS - osobą znaną miłośnikom ogródków przyblokowych. Halina Prus opowiada o swojej pasji ogrodnictwie. Od kilkudziesięciu lat opiekuje się osiedlowymi ogródkami. Opowiada o swojej pasji hodowania kwiatów, drzew i krzewów na osiedlu Lenartowicza w Andrychowie, wspomina mieszkańców, którzy jej pomagali przy uprawie roślin, opowiada o gatunkach roślin uprawianych przez siebie, o ptakach i dzikich zwierzętach które karmi, o pielęgnacji róż i o tym skąd się wzięła jej pasja.

KAZIMIERZEM ZAREMBĄ - (ur. 1940) z Inwałdu - krawcu,który opowiada o swoim zawodzie, czasach opupacji i stalinizmu.

KAZIMIERZEM RAJDĄ - postacią znaną nie tylko roczynianom ale wszystkim osobą zainteresowanym tematem Ochotniczych Straży Pożarnych. Prezes (do 2021) OSP w Roczynach opowiada o swoich początkach w straży pożarnej, o jednostce OSP Roczyny jednej z czołowych jednostek w regionie, o wyposażeniu tejże jednostki, o udziale strażaków w życiu społecznym i kulturalnym wsi. Opowiada o elektryfikacji wsi, budowie kościoła, o sukcesach na zawodach pożarniczych, o drużynie młodzieżowej, o dużych akcjach ratowniczych, w których brała udział jednostka z Roczyn. Mówi o swym dziadku Wincentym Kudłaciku który był jednym z założycieli roczyńskiej OSP, o swojej strażackiej rodzinie, o wołoskim pochodzeniu swojej rodziny. Opowiada o hucie szkła w Rzykach, orkiestrze dętej z Roczyn, o festynach wiejskich, o tzw. strażach żniwnych a także o zmianach w technologii budownictwa we wsi.

JANEM LECHWAREM - Długoletni działacz Ochotniczej Straży Pożarnej w Inwałdzie Jan Lechwar (ur. 1941) opowiada wspomina dawne dzieje: o tym, jak poprzez zasadniczą służbę wojskową trafił do Inwałdu, mówi o pracy w wojsku jako szewc, wspomina również inwałdzkiego szewca. Podaje przepis na „warzonkę” - specyfik kowalski. Opowiada o pałacu Romerów, swojej pracy jako kierowca, o tym jak przebiegało dawniej świniobicie. Pan Jan Lechwar przekazał Archiwum również ciekawe fotografie .


Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl