Archiwum Gminy Andrychów -AGA- jest multimedialną bazą materiałów archiwalnych i źródłem historii mówionej osób związanych z gminą Andrychów.

Projekt AGA umożliwia dzielenie się wspomnieniami i archiwaliami w formie tekstu, obrazu, dźwięku i filmu.

przeglądaj dodaj archiwalia

Aktualności

Partnerzy projektu

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Wsparcie i realizacja portalu internetowego weboski.pl