ZHP - wspaniałe wspomnienia byłych komendantów!

23 listopada 2021 ZHP - wspaniałe wspomnienia byłych komendantów!
Za nami wyjątkowe spotkania z druhami i druhnami związanymi z harcerstwem na Ziemi Andrychowskiej.

O pierwszych takich spotkaniach z dh Leokadią Wilczyńska, dh Januszem Ślesakiem, czy Franciszkiem Walczakiem pisaliśmy już jakiś czas temu. Teraz przyszła pora na przedstawienie naszych kolejnych rozmówców, osoby wyjątkowe, które swoim zaangażowaniem przyczyniły się do rozwoju harcerstwa w naszym regionie. Część z nich podzieliła się z Archiwum Gminy Andrychów nie tylko wspomnieniami, które można już dziś odsłuchać, ale również cennymi archiwalnymi fotografiami.


Hm. Maria Liszka z Ochmańskich – komendantka Gminnego Związku Drużyn w Wieprzu 01.08.1975 - 01.01. 1977. Po przekształceniu – komendantka Hufca ZHP Wieprz 01.01.1977 – 01.09.1981

opowiada o początkach harcerstwa w gminie Wieprz w latach 70 tych XX w., o swoim udziale w Festiwalu młodzieży w Hawanie na Kubie, o zuchowej drużynie „Leśne Ludki", którą założyła w Andrychowie. O współpracy harcerstwa z andrychowskimi zakładami, o udziale harcerzy w festiwalach artystycznych, wyjazdach dzieci rolników z gminy Wieprz na obozy harcerskie nad morze, o innych Akcjach Letnich, o manewrach techniczno-obronnych, o realiach obozowych w latach 70 i 80 tych XX w. Opowiada o połączeniu Hufca Wieprz z Hufcem Andrychów, o współpracy z innymi organizacjami, o wyjazdach zagranicę w ramach wymian międzynarodowych.

Phm. Henryka Jekiełek z Sikorów – komendantka Hufca ZHP Andrychów Gmina 29.10.1977 – 01.01.1979

opowiada o początkach w harcerstwie. Wspomina śp. Krystynę Kubik, Andrzeja Komenderę, opowiada o obozowych realiach kiedyś i teraz, opowiada o różnicach w funkcjonowaniu obozu harcerskiego na przestrzeni lat.

Hm. Andrzej Paleczny – Komendant Hufca ZHP Andrychów, 28.11.1988 – 20.04.1990

opowiada o swoim dzieciństwie w Andrychowie, o początkach drużyny harcerskiej Czarnieckiego, później 3. szczepu podhalańskiego, o pierwszych obozach, wspomina Franciszka Walczaka, który prowadził drużynę i kręcił filmy na obozach, o drużynie która powstała w technikum w Andrychowie na początku lat 70 tych XX w. Wspomina dh. Aleksandra Nideckiego, który wysłał grupę harcerzy na kurs instruktorski, o obozie na którym złożył pierwsze zobowiązanie instruktorskie, o drużynie Widnokręgi i kadrze instruktorskiej nowo powstałej chorągwi bielskiej; o początkach hufca Andrychów, o strukturach w hufcu w latach 70 i 80 tych XX w., wspomina kadrę, wspomina biwak w Wielkiej Puszczy, ludzi związanych z hufcem i organizacje obozów w latach 80 tych XX w.

Hm. Jerzy Pietraszek – p.o. Komendanta Hufca ZHP Andrychów 20.04.1990 – 12.10.1990

opowiada o początkach w harcerstwie w Andrychowie, szczegółowo o pierwszych obozach w latach 70 tych XX w. w Polsce, o obozie na Węgrzech, o sukcesach w sporcie i olimpiadach tematycznych, o nagrodzie za sukcesy w postaci wyjazdu na światowy zlot młodzieży w Hawanie na Kubie. O pracy jako nauczyciel, o funkcjach pełnionych w ZHP Andrychów, o innych kolegach druhach, o ówczesnych strukturach starszoharcerskich, o działaniu w Choragwi Bielskiej oraz radzie naczelnej ZHP w czasach zmian ustrojowych w 1989 roku, o zmianach obyczajowych i strukturalnych w ZHP w latach 90 -tych.

Hm. Ewa Buldończyk – Komendantka Hufca ZHP Andrychów 28.09.2002 – 08.01.2010

opowiada o tym jak w 2002 roku objęła funkcję komendanta hufca ZHP Andrychów, o wyjazdach na obozy biwaki i działaniu drużyn na miejscu, o zmianach w warunkach obozowych które nastąpiły na przestrzeni lat.

Hm. Artur Walkowiak – Komendant Hufca ZHP Andrychów 08.01.2010 – 16.11.2019

opowiada o początkach swojej przygody harcerskiej, o drużynach na przełomie wieków, trudnym okresie w hufcu Andrychów, rozwoju hufca na początku wieku, o tym co działo się w harcerstwie andrychowskim od 2001 do 2019 r; o pierwszych wyjazdach na zagraniczne spotkania skautów, o tym jak został komendantem hufca ZHP, o harcerskich wymianach międzynarodowych, o coraz większej roli hufca Andrychów w Chorągwi Krakowskiej, o akcjach harcerzy w mieście Andrychów.

W naszym Archiwum zdigitalizowaliśmy również fotografie dotyczące andrychowskiego harcerstwa a będące w posiadaniu (i depozycie) Eweliny i Tomasza Bizoniów. Z tego miejsca raz jeszcze serdecznie dziękujemy.

Przypominamy, iż niebawem ukaże się książka przybliżająca historię harcerstwa w Gminie Andrychów. Cieszymy się!

fot. główna: W kolejce po obiad, Obóz na Kocierzu Rychwałdzkim drużyny im. Stefana Czarnieckiego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Andrychowie, 1959; fot. współczesne: M. Kudłacik

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl