[AUDIO] Wspomnienia Franciszka i Władysławy Walczaków

Dane podstawowe
Sygnatura: PL_1061_AGA_104
Twórca: Walczak, Franciszek
Walczak, Władysława
Zawartość: Franciszek Walczak opowiada o dzieciństwie, swoich rodzicach o Tadeuszu Kowalczyku dyrektorze szkoły w Brzezince Dolnej; o ojcu który walczył w kampanii wrześniowej, został aresztowany przez Niemców i później zwolniony z aresztu; o szkole i własnej edukacji pedagogicznej, służbie wojskowej, o harcerstwie w Andrychowie obozach, biwakach dla młodzieży, akcjach i czynach społecznych. Władysława Koczur-Walczak opowiada o dzieciństwie, wymyślanych zabawach dziecięcych, edukacji w szkole podstawowej, średniej, swoim zainteresowaniu nauką a w szczególności chemią, studiach na Uj na wydziale chemii; o pracy jako nauczyciel chemii z LO w Andrychowie, prowadzeniu kół naukowych, sukcesach swoich uczniów na olimpiadach z chemii na szczeblu międzynarodowym; o edukacji i zajęciach pedagogicznych w LO Andrychów i innych andrychowskich szkołach.
Udostępnianie
Dostępność: wersja cyfrowa dostępna w internecie
Licencje: Wszelkie prawa zastrzeżone
Prawa
Licencje: Wszelkie prawa zastrzeżone
Indeksy
Indeks rzeczowy:
Indeks geograficzny:

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl