I Komunia Święta Zofii Gwoździewczówny

Dane podstawowe
Sygnatura: PL_1061_AGA_083_001_005
Twórca:
Zawartość: I Komunia Święta Zofii Gwoździewiczówny (po mężu Rokowskiej), ur. w 1946 r. w Inwałdzie - 2. od prawej w II rzędzie. Na zdjęciu widoczny ks. Wacław Heczko (administrator parafii w Inwałdzie w latach 1953-1957).
Udostępnianie
Dostępność: wersja cyfrowa dostępna w internecie
Warunki udostępniania i reprodukowania:Można udostępniać i reprodukować na zasadach podanych w licencji oraz zgodnie z zasadami Archiwum Gminy Andrychów (patrz www.aga.edu.pl zakładka ->O PROJEKCIE -> ZASADY)
Licencje: Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC)
Prawa
Licencje: Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC)

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl