Pszczelarze

Dane podstawowe
Sygnatura: PL_1061_AGA_061_001_005
Twórca: Nieznany
Zawartość: Pszczelarze - na fotografii widoczni: kuca Franciszek Bizoń; obok Jan Chmiel, na prawo od sztandaru: Pani Czuba,Holcman; Henryk Oboza, Bronisław Oboza, ze sztandarem Antoni Mieszczak, obok Eugeniusz Mika z żoną; pierwsza od lewej Zygmuntowicz.
Udostępnianie
Dostępność:
Licencje: Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND)
Prawa
Licencje: Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND)

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl