Fotografia ślubna Marii z Górnych z Teofilem Ciborem

Dane podstawowe
Sygnatura: PL_1061_AGA_040_001_001
Twórca: Nieznany
Zawartość: Od strony pani młodej: ojciec Chryzostom Górny (order otrzymał jak był w górnictwie i ratował górników, pod ziemią zasypało ich; pracował w kopani 30 lecia w Katowicach; pochodził z Katowic); szwagierka Wanda z Ciborów Wnęczak, Karol Cibor; dziewczynka –nn Od strony pana młodego: matka Marii Górny – Maria Górny (z d. Migdałek), starostowie, szwagrowa: Helana z Ciborów Filip z mężem. I rząd: brat mamy Michał Migdałek, żona Michała, kuzyn pana młodego Wnętrzak; drużka, kolega męża Mikołajek, brat pana młodego Marian Cibor, brat pani młodej Edward Górny II rząd: brat pana młodego Tadeusz Cibor, Helena Migdałek (ciotka pani młodej), brat męża Aleksander Cibor
Udostępnianie
Dostępność: wersja cyfrowa dostępna w internecie
Licencje: Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND)
Prawa
Licencje: Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND)
Indeksy
Indeks geograficzny:
Indeks osobowy:

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl