Jan Kanty Prus

Dane podstawowe
Sygnatura: PL_1061_AGA_032_001_003
Twórca: Nieznany
Zawartość: Na fotografii widoczny pradziadek ofiarodawcy Marii z Kruczałów Mikuły - Jan Kanty Prus. To dziadek Jana Kruczały męża Anieli z d. Ćwiertnia.
Udostępnianie
Dostępność: wersja cyfrowa dostępna w internecie
Warunki udostępniania i reprodukowania:Można udostępniać i reprodukować na zasadach podanych w licencji oraz zgodnie z zasadami Archiwum Gminy Andrychów (patrz www.aga.edu.pl zakładka ->O PROJEKCIE -> ZASADY)
Licencje: Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND)
Prawa
Licencje: Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND)

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl