Goście Domu Zdrowia w Targanicach-Nowej Wsi

Dane podstawowe
Sygnatura: PL_1061_AGA_030_002_010
Twórca:
Zawartość: Zdjęcie wykonane przed Domem Zdrowia w Targanicach-Nowej Wsi, w drugim rzędzie druga od lewej Franciszka z Polaków Matejko (matka Ryszarda Matejko). Dom Zdrowia wybudowano w 1927 r. z inicjatywy dr. Stanisława Matlaka i dr. Adolfa Zeilendera. Wkład w jego powstanie miało andrychowskie Towarzystwo Przeciwgruźlicze, robotnicy z fabryki Braci Czeczowiczka, którzy na rzecz inwestycji przekazywali dochód uzyskany z przepracowanej dodatkowo 1 godziny tygodniowo, a także hr. Stefan Bobrowski, Fryderyk Zobel (dyrektor fabryki Braci Czeczowiczka), czy Karol Stefan Habsburg.
Udostępnianie
Dostępność: wersja cyfrowa dostępna w internecie
Warunki udostępniania i reprodukowania:Można udostępniać i reprodukować na zasadach podanych w licencji oraz zgodnie z zasadami Archiwum Gminy Andrychów (patrz zakładka ->O PROJEKCIE -> ZASADY)
Licencje: Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC)
Prawa
Licencje: Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC)

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl