Poświęcenie wozu strażackiego dla OSP w Roczynach

Dane podstawowe
Sygnatura: PL_1061_AGA_026_002_019
Twórca: Nieznany
Zawartość: Na fotografii wykonanej z okazji poświęcenia wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczyach widoczni są: w środku Helena Gwoździewicz, na lewo Piotr Chmiel, Bronisław Sordyl, Jan Zieliński, z prawej Helena Hudecka, Władysław Sordyl, Michalina Talar, Kazimierz Matejko.
Udostępnianie
Dostępność: wersja cyfrowa dostępna w internecie
Warunki udostępniania i reprodukowania:Można udostępniać i reprodukować na zasadach podanych w licencji oraz zgodnie z zasadami Archiwum Gminy Andrychów (patrz aga.edu.pl ->zakładka O PROJEKCIE -> ZASADY)
Licencje: Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND)
Prawa
Licencje: Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND)

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl