Poczet sztandarowy górników w Kościele w Roczynach

Dane podstawowe
Sygnatura: PL_1061_AGA_026_002_011
Twórca: Nieznany
Zawartość: Na fotografii wykonanej w kościele parafialnym im. św. Urbana w Roczynach z okazji jego poświęcenia widoczny poczet sztandarowy roczyńskich górników; na kewo od pocztu ówczesny burmistrz Andrychowa Tadeusz Woźniak.
Udostępnianie
Dostępność: wersja cyfrowa dostępna w internecie
Warunki udostępniania i reprodukowania:Można udostępniać i reprodukować na zasadach podanych w licencji oraz zgodnie z zasadami Archiwum Gminy Andrychów (patrz aga.edu.pl ->zakładka O PROJEKCIE -> ZASADY)
Licencje: Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND)
Prawa
Licencje: Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND)

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl