Fotografia rodzinna Kiszczaków

Dane podstawowe
Sygnatura: PL_1061_AGA_025_002_007
Twórca: Nieznany
Zawartość: Mówi Maria Kołodziejczyk: "Brat ojca Józef wyjechał za Bug i tam poznał żonę Eugienię. I tam został. To zdjęcie jest wykonane po wojnie w Charbielinie w Opolskim w koło Głuchołazów". Na fotografii widoczni: od lewej: żona Genowefa, Józef Kiszczak, Anna Kiszczak (mama pani Marii). I rząd: brat Genowefy; Józefa Chmura, Franciszek Kiszczak.
Udostępnianie
Dostępność: wersja cyfrowa dostępna w internecie
Warunki udostępniania i reprodukowania:Można udostępniać i reprodukować na zasadach podanych w licencji oraz zgodnie z zasadami Archiwum Gminy Andrychów (patrz zakładka ->O PROJEKCIE -> ZASADY)
Licencje: Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND)
Prawa
Licencje: Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND)

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl