Anna z Karbowiaków Kiszczak z córką Marią

Dane podstawowe
Sygnatura: PL_1061_AGA_025_002_002
Twórca: Nieznany
Zawartość: Na fotografii widoczna Maria z Kiszczaków Kołodziejczyk jako dziecko z matką Anną z Karbowiaków Kiszczak. Zdjęcie wykonano przed domem rodzinnym Marii. Był to również dom rodzinny jej ojca Franciszka Kiszczaka. Na fotografii widzimy także psa - Romusia.
Udostępnianie
Dostępność: wersja cyfrowa dostępna w internecie
Warunki udostępniania i reprodukowania:Można udostępniać i reprodukować na zasadach podanych w licencji oraz zgodnie z zasadami Archiwum Gminy Andrychów (patrz zakładka ->O PROJEKCIE -> ZASADY)
Licencje: Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND)
Prawa
Licencje: Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND)

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl