Fotografia ślubna Heleny z Kuźmów z Józefem Bizoniem

Dane podstawowe
Sygnatura: PL_1061_AGA_022_002_006
Twórca: Nieznany
Zawartość: Na fotografii: od lewej z góry - Tadeusz Kuźma, Maria Bizoń, Helena Bizoń, Franciszk Bizoń, Kuźma Helena i Stanisław, Jadwiga i Tedeusz Sordyl, Maria Kruczała; od lewj z dołu: Alicja Sołtysek, Karolina Kuźma, Eugeniusz Kuźma, Władysława Kuźma, para młoda, Anastazja Bizoń, Franciszek Bizoń, Małgorzata Sordyl
Udostępnianie
Dostępność: wersja cyfrowa dostępna w internecie
Warunki udostępniania i reprodukowania:Można udostępniać i reprodukować na zasadach podanych w licencji oraz zgodnie z zasadami Archiwum Gminy Andrychów (patrz zakładka ->O PROJEKCIE -> ZASADY)
Licencje: Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND)
Prawa
Licencje: Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND)

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl