Zbiorowe zdjęcie ślubne Anny z Kowalczyków z Piotrem Kudłacikiem

Dane podstawowe
Sygnatura: PL_1061_AGA_017_021
Twórca: Nieznany
Zawartość: Na fotografii państwo młodzi: Anna z Kowalczyków (1947) i Piotr Kudłacik (1943-2003). Po stronie pani młodej, od lewej rodzice: Zofia z Frasiów Kudłacik (1914-2006) z mężem Józefem Kowalczykiem (1910-1992); po stronie pana młodego jego rodzice: Karolina Kudłacik (?-1985) i Piotr Kudłacik (?-1979). Pierwszy rząd na państwem młodych, od lewej: Józefa Kowalczyk (siostra panny młodej), Halina Byrska z mężem Stanisławem, Emilia Bogacz z mężem Jerzym, Maria Kowalczyk (później Byrska), Marian Kudłacik z żoną Krystyną, Zofia Kudłacik z mężem Stanisławem. Marian i Stanisław to bracia pana młodego. W rzędzie najwyższym: Stanisław i Urszula Sybigowie.
Udostępnianie
Dostępność: wersja cyfrowa dostępna w internecie
Warunki udostępniania i reprodukowania:Można udostępniać i reprodukować na zasadach podanych w licencji oraz zgodnie z zasadami Archiwum Gminy Andrychów (patrz zakładka ->O PROJEKCIE -> ZASADY)
Licencje: Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND)
Prawa
Licencje: Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND)

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl