[Pocztówka]: Kościół w Rzykach

Dane podstawowe
Sygnatura: PL_1061_AGA_010_001_139
Twórca:
Zawartość: Autor pocztówki nieznany. Na awersie fotografia przedstawiająca wnętrze kościoła św. Jakuba Apostoła Starszego. Rewers niewypełniony.
Udostępnianie
Dostępność: wersja cyfrowa dostępna w internecie
Warunki udostępniania i reprodukowania:Można udostępniać i reprodukować na zasadach podanych w licencji oraz zgodnie z zasadami Archiwum Gminy Andrychów (patrz zakładka ->O PROJEKCIE -> ZASADY)
Licencje: Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC)
Prawa
Licencje: Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC)

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl