Tematyka warsztatów

21 października 2019 Tematyka warsztatów
fot. R. Pazdur
Serdecznie zapraszamy na nasze warsztaty!


Tematyka warsztatów na które zapraszamy serdecznie Państwa, ogniskować się będzie wokół dwóch głównych bloków tematycznych: podstawy archiwistyki i genealogii oraz podstawy digitalizacji i otwartego systemu archiwizacji OSA.

Poniżej prezentujemy zakres tematyczny owych spotkań warsztatowych, które realizujemy w ramach programu „Archiwum Gminy Andrychów”.

PODSTAWY ARCHIWISTYKI I GENEALOGII

1. Wstęp do genealogii i archiwistyki (w tym przedstawienie zawodu archiwisty);

2. Rodzaje źródeł – gdzie możemy szukać informacji o naszych przodkach?

3. Zasoby archiwów państwowych w badaniach genealogicznych (sieć archiwów państwowych, rodzaje i system przechowywania dokumentacji); archiwa zagraniczne, archiwa społeczne;

4. Zasoby internetowe (wyszukiwarki i bazy danych)

5. Programy do sporządzania drzewa genealogicznego

PODSTAWY DIGITALIZACJI I OTWARTEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI OSA

1. Czym jest OSA? (logowanie do Systemu)

2.Opracowanie zbiorów: podstawowe pojęcia; hierarchiczność zasobu archiwalnego;

standardy opracowania;

3. Praca w programie OSA

4. Digitalizacja: proces digitalizacji, wytyczne Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w tej sprawie, dobre praktyki, najczęstsze błędy. Szkolenie stworzone będzie m.in. w oparciu o "Podręcznik Digitalizatora" Narodowego Archiwum Cyfrowego, Warszawa 2017.

Na każdym warsztacie realizowane będą ćwiczenia z dwóch głównych bloków tematycznych podanych wyżej.

TERMIN:

godz. 17.00

29 października

5, 19 i 26 listopada

3 grudnia 2019

MIEJSCE:

Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Lenartowicza 7

osoby prowadzące:

mgr Daria Rusin: historyczka o specjalności archiwistyka

mgr Regina Pazdur: etnolożka, pedagożka i archiwistka społeczna

więcej informacji i osobach prowadzących

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl