Wywiad z Marią Kudłacik, Sabiną Marczyńską i Stanisławem Ćwiertnią z Roczyn

19 sierpnia 2020 Wywiad z Marią Kudłacik, Sabiną Marczyńską i Stanisławem Ćwiertnią z Roczyn
fot. Dzwon z dzwonnicy Roczyńskiej. Fotografię wykonano 27.08. 2018; M. Kudłacik

Badania terenowe trwają w najlepsze...

Dzisiaj zapraszamy Państwa do zapoznania się z fotografiami i wspomnieniami mieszkańców Roczyn: Marii z Sordylów Kudłacik, Sabiny Marczyńskiej oraz Stanisława Ćwiertni.

Z Marią z Sordylów Kudłacik (ur. 1943, córka Malwiny z d. Talar i Władysława Sordyla) rozmawia Regina Pazdur. Wspomina ona swego ojca Władysława Sordyla długoletniego sołtysa wsi Roczyny i krawca. Opowiada o obowiązkach dzieci w latach powojennych, o ówczesnej szkole a także ogrodnictwie i pracy na roli. Ogrodnictwem Maria z Sordylów zajmuje się 54 lata. Wspomina również nieżyjącego śpiewaka pogrzebowego pana Stanisława Ślesaka. W kolekcji możemy znaleźć również szereg bardzo interesujących fotografii i dokumentów, dokumentujących dawne życie w Roczynach.

Z kolei Sabina z Knapików 1° Pawlik 2̊° Marczyńska (ur. 1939 r.) wieloletnia nauczycielka szkoły w Roczynach opowiada o czasach wojennych, pacyfikacji wsi rodzinnej w Tarnawie (w powiecie Olkuskim), latach swojej młodości, różnicach pomiędzy szkołą dawną a dzisiejszą, życiu w Roczynach i działalności Klubu dla mieszkańców (prowadzonym początkowo przez Leokadię Żywioł), pracach społecznych, zespole Ondraszki i organizowanych raz w miesiącu wieczorkach w Domu Ludowym gdzie m.in. tańczono słynnego poloneza strażackiego.

Wspomnienia Stanisława Ćwiertni (ur.1931 r.) zostały zaprezentowane w trzech osobnych nagraniach. Roczynianin wspomina wiele interesujących, dziś juz zapomnianych, wydarzeń związanych nie tylko z Roczynami ale i z całą gminą. Poniżej prezentujemy zawartość poszczególnych nagrań.

AUDIO 1 . Stanisław Ćwiertnia wspomina przedwojenny Andrychów, spalenie andrychowskiej synagogi (czego był świadkiem), życie codzienne za czasów wojny, prace przymusowe Żydówek przy regulacji Wieprzówki, wysiedlenie Roczyn, zasiedlenie wsi Niemcami, edukację w czasie okupacji w tym aresztowanie kierownika szkoły Filipka.
AUDIO 2. Stanisław Ćwiertnia opowiada o samodzielnej budowie domu, ręcznej produkcji cegieł z celiny, domu Ludowym i zabawach odbywających się w nim a także o nieistniejącym Domu Katolickim, w którym mieścił się (dziś zapomniany) sklepik spożywczy prowadzony przez pana Jończego, śpiewa pieśń biesiadną „Bimbrze bimbrze”; opowiada o wartach społecznych, opisuje wygląd dawnej izby wiejskiej z siennikami, ławami, warsztatach tkackich, o młóceniu cepami.
AUDIO 3. Stanisław Ćwiertnia opowiada o dawnym weselu i zawieraniu małżeństwa, śpiewa piosenkę „Ja jestem biedny Italiano…”; pasieniu krów; stawianiu wiechy na zakończenie budowy; o młóceniu i mieleniu; o zwyczajach wbijania krzyżyków z okazji Wielkanocy w ziemię na polach uprawnych i tradycji chodzenia z krzyżykami i przybijaniu ich do futryn domu; o stawianiu dziadów; o restauracji „U Datnera”; o pracy w AZPB; o partyzantce i o tym jak w Zagórniku powiesili 9 osób; o dużej liczbie osób, które popełniły samobójstwo w Roczynach; o wielodzietnych rodzinach w dawnej wsi; zabawach i obowiązkach dziecięcych; o roczyńskich szewcach, kowalach, rzeźnikach, tkaczach i tkactwie, stolarzach;o szkole; o pobycie ojca na I wojnie światowej; śpiewa: „Góralu czy Ci nie żal”; o dawnym rolnictwie i rowerach.


R.P.

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl