Wykład o AGA na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

24 października 2019 Wykład o AGA na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Przedstawicielki Archiwum Gminy Andrychów wygłosiły wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

17 października 2019 r. w ramach wykładów prowadzonych na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, Daria Rusin i Regina Pazur miały przyjemność zapoznania słuchaczy UTW w Andrychowie z zagadnieniami związanymi z Archiwami Społecznymi, dziedzictwem kulturowym a przede wszystkim Archiwum Gminy Andrychów. Po wykładzie słuchacze/ki miały możliwość zapisania się na rozpoczynające się 29 października 2019 warsztaty (prowadzone z zakresu archiwizacji i genealogii, digitalizacji i Otwartego Systemu Archiwizacji OSA. To był bardzo dobrze spędzony czas!

fot. fotograf UTW, R. Pazdur

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl