Wolontariusze w akcji...

15 listopada 2021 Wolontariusze w akcji...
Nasze działania, które podejmujemy w ramach Archiwum Gminy Andrychów często wykonujemy w ramach pracy wolontariackiej.

Pracy jest dużo: począwszy od spotkań z mieszkańcami w ramach mobilnego punktu przyjmowania archiwaliów, przez opracowywanie zbiorów, po digitalizację i wypełnianie dokumentów. Szczególnie proces wprowadzania archiwaliów do Otwartego Systemu Archiwizacji jest pracochłonny i wymaga nie małego zaangażowania i wiedzy. Bardzo chcielibyśmy aby nasze zbiory były dobrze zindeksowane, co nie wątpliwie ma ogromne znaczenie przy wyszukiwaniu danych fotografii, nagrań czy dokumentów. Jak co roku serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają swoją pracą nasze Archiwum. Dziękujemy Annie Brusik, Darii Rusin, Nikodemowi Kudłacikowi, Maciejowi Kudłacikowi i Reginie Pazdur. To własnie między innymi dzięki ich zaangażowaniu mogą Państwo zobaczyć finalnie zdigitalizowany dokument na naszym wortalu aga.edu.pl.

Poniżej prezentujemy garść zaledwie fotografii dokumentujących ich pracę (fotografie będziemy uzupełniać).


Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl