Spotkania grupy ekspertów

26 listopada 2020 Spotkania grupy ekspertów
Podczas trwania projektu Archiwum Gminy Andrychów utworzona w 2019 r. (na początku tworzenia się AGA) grupa ekspertów

w składzie: Regina Pazdur, Daria Rusin, Maria Przybyłowicz, Maria Pytel-Skrzypiec spotykała się regularnie.
W 2020 r. spotkania ze względu na trwająca pandemię COVID-19 przybrały, oprócz spotkań osobistych, również inną formę - spotkań online i telekonferencji.
Z tego miejsca raz jeszcze serdecznie Paniom dziękujemy za poświęcony czas, rady, konsultacje, tworzenie kwestionariuszy wywiadu...
Poniżej prezentujemy część fotografii ze spotkań grupy eksperckiej.

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl