Spotkania grupy eksperckiej

30 grudnia 2019 Spotkania grupy eksperckiej
Przypominamy, iż nad całością prac realizowanych w ramach Archiwum Gminy Andrychów czuwa pod kierownictwem

mgr etnologii i pedagogiki Reginy Pazdur zespół ekspertów, do którego powołane zostały panie: Daria Rusin, Maria Skrzypiec-Pytel i Maria Przybyłowicz. Poniżej prezentujemy krótkie informacje na temat dorobku Pań. Z całego serca pragniemy podziękować ekspertkom za ich zaangażowanie się w te działania - przypominamy, iż prace te wykonywane są w ramach wolontariatu.
mgr Daria Rusin – historyczka, regionalistka i archiwistka, członkini Zarządu TMA (w latach 2017-2019 uczestniczyła w projekcie "Archiwizacja zasobu Towarzystwa Miłośników Andrychowa", finansowanego przez NDAP). Autorka artykułów poświęconych historii, publikowanych w prasie i czasopismach naukowych. W Radio Kraków i Radio Andrychów prowadzi audycje poświęcone historii Andrychowa.
Maria Pytel-Skrzypiec – kustosz Izby Regionalnej, Skarbnik TMA, autorka wielu opracowań tematycznych dot. rzemiosła andrychowskiego.
mgr Maria Przybyłowicz – nauczycielka, autorka wielu opracowań tematycznych dot. historii Andrychowa, współtwórca koncepcji warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży odbywających się w Izbie Regionalnej.
Poniżej prezentujemy fotografie ze spotkań, które odbyły się w 2019 r.


fot. R. Pazdur, D. Rusin

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl