Przybywa nowych archiwaliów!

23 października 2020 Przybywa nowych archiwaliów!
fot. Rzeźba przy wejściu do kościoła w Rzykach autorstwa Stanislawa Mikołajek; fot. R. Pazdur


Zachęcamy do przeglądania wciąż powiekszającego się zasobu Archwium.
Dzisiaj wspominamy piękne lato, mnóstwo obejrzanych starych zdjęć i przeprowadzone wywiady z:

AUDIO 1. Eugeniusz Pabiś (1934) opowiada o życiu w Roczynach przed wojną, w czasie okupacji i po wojnie; wspomina dawną szkołę, wczesną śmierć matki; opowiada o pracy przy gospodarstwie, powoli postępujących innowacjach i zmianach w funkcjonowaniu gospodarstw; o pracy zawodowej, relacjach z sąsiadami, produkcji żywności, zdrowym prostym żywieniu; o powołaniu do wojska, służbie wojskowej nad morzem i jak poznał swoją żonę Helenę z którą jest od 63 lat.
AUDIO 2. Helena (1935) i Eugeniusz (1934) Pabisiowie - opowiadają o wywiezieniu ojca na Sybir, o jego ucieczce z transportu kolejowego, o szczęśliwym powrocie do domu, o życiu w domu rodzinnym w Bulowicach, o rodzinie Dathnerów - Żydów którzy przed wojną na granicy Roczyn i Bulowic prowadzili karczmę, o ich wywózce do Auschwitz, o szkole podczas okupacji, o zwyczajach wiejskich i świątecznych.
W AGA możemy również oglądać fotografie z ich kolekcji rodzinnej...

(1931) który opowiada o życiu w Roczynach pod górami przed wojną, podczas okupacji i po wojnie, opowiada o pracy przy budowie zakładów z Andrychowie, o sytuacji społeczno-politycznej w latach 50-60-70 tych XX w., pracach w gospodarstwie domowym, migracji ludności w celach zarobkowych, o dawnych weselach, muzykantach, zwyczajach wiejskich, życiu sąsiedzkim, obrzędach i śpiewakach pogrzebowych.

AUDIO 1. Daniela Hajost ur.1946 we Francji opowiada o tym jak jej ojciec wyjechał do Francji gdzie poznał matkę i o przyczynach powrotu do kraju; o życiu codziennym w dawnych Rzykach z perspektywy dziecka - sianokosach, odbywaniu krów, karmieniu świń, drobiu; wyjaśnia co to jest sieczka; opowiada o tym jak się zwracać do zwierząt i o ich imionach; o pracy na gospodarstwie w cyklu rocznym i dziennym; o „służbie” i „chodzeniu na służbę”; o znachorze Augustynie Frysiu, śpiewakach pogrzebowych, kapelach weselnych; tradycyjnym weselu rzyckim, różnicy między starostami a drużbami;
AUDIO 2. opowiada o dawnym chrzcie, bierzmowaniu; zwyczajach pogrzebowych; zwyczajach związanych z Bożym Narodzeniem i Wielkanocy; podaje przepis na żur wigilijny.
Oprócz tego pani Daniele przekazała do archiwum fotografie rodzinne...

opowiadają oni o dzieciństwie w Rzykach, Franciszek Ryłko opowiada o tym jak chodził na służbę, o różnych pracach które wykonywał, o pracy wołami na roli, o zbiorze grzybów, Franciszek Ryłko śpiewa rzyckie przyśpiewki.

(ur. 1948), która opowiada o dzieciństwie, rodzicach, pracy w gospodarstwie rolnym, pracy w WSW, dawnym żywieniu, hodowli zwierząt, ojcu który przeżył 2 wojny, o przechowywaniu żywności, pasieniu krów, swataniu, obrzędach weselnych; świętach Bożego Narodzenia, Wielkanocy, kolędnikach, obrzędach świątecznych.

(ur. 1946) opowiada o swoim dzieciństwie, szkole, rodzinie, dziecięcych zabawach, o tym co się jadało, sąsiedzkiej pomocy przy pracach polowych, żniwach, wykopkach, o zabawach wiejskich, festynach, dansingach, o przesądach, pracy w okresie ciąży, weselach, ubiorach regionalnyc; naprawie obuwia, ubrań i sprzętu domowego, leczeniu ziołami i obrzędach światecznych.
W naszym Archiwum możemy również oglądac fotografie rodzinne pani Heleny Góry.

(ur. 1952), który opowiada o swoim dzieciństwie i rodzinie, o elektryfikacji wsi i rozwoju cywilizacyjnym, pierwszych telewizorach i innych sprzętach agd, o kołchoźniku, o zmianach ustrojowych w pracy, mechanizacji rolnictwa, spółdzielni kółek rolniczych; o rodzinnych zainteresowaniach prawdą historyczną; o graniu na trąbce w orkiestrze Andropol i nie tylko, o latach świetności orkiestry Andropol o przebiegu oficjalnych uroczystości państwowych i zakładowych.

Jan (1946) i Józefa (1949) opowiadają o historii domu w którym mieszkają; pracach w gospodarstwie w cyklu rocznym, pieczeniu chleba, wyrobie masła, świniobiciu,, własnych wyrobach żywnościowych; o figurze która jest na posesji; o historii kapliczki która jest w sąsiedztwie, o kiszeniu kapusty, o hodowli krów i świętach.

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl