Ostatnie zebrania wiejskie

19 października 2020 Ostatnie zebrania wiejskie
fot. Inwałd, fot. M. Kudłacik

Pora na relację z naszych spotkań wiejskich...

Za nami ostanie spotkania z mieszkańcami w ramach otwartych zebrań wiejskich. Przypomnijmy, że pierwsze z nich odbyło się w Inwałdzie jeszcze przed pandemią COVID-19, kolejne wiosną 2020 r. a ostatnie - w Zagórniku, Targanicach i Sułkowicach Bolęcinie - jesienią tego roku. Były one okazją do rozmowy na temat powstałego Archiwum Gminy Andrychów, celów projektu, planów i działalności organizacji pozarządowych. Z tego miejsca raz jeszcze dziękujemy wszystkim uczetnikom i uczestniczkom spotkań, sołtysom i sołtyskom oraz tym wszystkim z Państwa, którzy zaangażowali się w naszą wspólną działalność na rzecz promocji i ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego.


Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl