O Historii Mówionej w klasie maturalnej LO

26 listopada 2019 O Historii Mówionej w klasie maturalnej LO
Za nami kolejne - trzecie już - spotkanie z młodzieżą uczęszczającą do klas humanistycznych andrychowskiego liceum.
Tym razem spotkaliśmy z uczniami i uczennicami klas trzecich. Na dwóch godzinach lekcyjnych p. Daria Rusin i p. Regina Pazdur opowiadały o założeniach Historii Mówionej, jej teorii i praktyce. Spotkanie stało się również okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu działalności na rzecz dziedzictwa kulturowego andrychowskich organizacji pozarządowych.fot. D. Rusin, R. Pazdur, E. Małecka

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl