Kolekcja Heleny Karbowiak w AGA

04 września 2019 Kolekcja Heleny Karbowiak w AGA
Helena z Chmurów Karbowiak, fot. R. Pazdur

Pierwszą mieszkanką gminy Andrychów, która postanowiła podzielić się swoimi starymi fotografiami i dokumentami jest roczynianka Helena Karbowiak...

Pani Helenka (ur. 1948 r,) jest córką Ludwiki z d. Smaza i to właśnie archiwalia dotyczące tej gałęzi rodziny dominują w kolekcji.
Oprócz fotografii i opowieści związanych ze Smazami, do Archiwum trafiły te dotyczące rodów Chmura i Karbowiak. W AGA będzie można zapoznać się także z cennymi fotografiami dokumentującymi dawne pogrzeby, wygląd nieistniejącej Kaplicy w Roczynach czy budowę dróg i tamtejszego Kościoła.
Zapraszamy do systematycznego przeglądania zasobu Archiwum, które każdego tygodnia powiększać będzie swój zasób...


fot. R. Pazdur, M. Kudłacik
Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl