Kolejne wywiady z członkami Grupy Twórców "MY"

10 grudnia 2021 Kolejne wywiady z członkami Grupy Twórców "MY"
Prace nad książką dotyczącą historii działalności Grupy Twórców "MY" trwały prawie pół roku.

W ramach przygotowań publikacji spotkaliśmy się z 23. osobami związanymi z Grupą - wśród nich znaleźli się zarówno byli jak i aktualni jej członkowie (aż z 21 osobami przeprowadziliśy wywiady dla naszego archiwum).
Dzisiaj prezentujemy sylwetki dwóch kolejnych artystów: Bolesława Ścigę i Józefa Chmielarczyka

Rzeźbiarz Bolesław Ściga - opowiada o swojej pasji rzeźbiarskiej i o początkach w Grupie Twórców „MY”; wspomina kolegów z grupy, opowiada o plenerach i wystawach. Mówi o tym jak w młodości chodził w Andrychowie na ul. Tkacką do Franciszka Herczka na spotkania muzyczne okolicznych grajków. Śpiewa jedną czeską piosenkę zapamiętaną podczas tamtych spotkań; gra na skrzypcach i śpiewa góralską pieśń.

Urodzony w 1961 r. w Andrychowie, tutaj mieszka i w wolnych od pracy zawodowej chwilach realizuje swoje twórcze pasje. Rzeźbić rozpoczął w latach 70. XX w. Jego inspiracją była rzeka Targaniczanka, gdzie przy łowieniu pstrąga potokowego dostrzegł w korzeniach podmytych drzew kształty ptaków i postaci. Niegdyś związany z Grupą Twórców „MY”, a dziś członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych współpracujący głównie z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Bielsku-Białej i Galerią Beskidzką w Szczyrku. Specjalizuje się w tematyce sakralnej, a jego ulubionym tematem rzeźbiarskim są muzykujące anioły, sceny biblijne, postaci świętych, Madonny i Chrystusa.


Józef Chmielarczyk, malarz - opowiada o dzieciństwie, początkach rysowania i malowania, pierwszej wystawie w 1964 roku podczas służby wojskowej w Szczecinie, o początkach Grupy My, o uczestnictwie w międzynarodowym plenerze w Kazimierzu, o początkach techniki szpachlowej, wspomina Jana Brońkę, mówi także o swoich innych pasjach i umiejętnościach, wspomina kolegów i koleżanki z Grupy.

Andrychowianin z wyboru (urodził się w Mucharzu), z zawodu technik chemik, obdarzony wszechstronnymi umiejętnościami (nosi przydomek Złota Rączka!).

Zdolności plastyczne ujawnił już w szkole podstawowej, i choć nie dane mu było kształcić się w tym kierunku, pierwszy sukces artystyczny odnotował w czasie odbywania obowiązkowej służby wojskowej – zajął I miejsce w konkursie poświęconym urodzie naszych Ziem Zachodnich. Uprawia przede wszystkim malarstwo olejne (sporadycznie rysunek ołówkiem). Maluje pejzaż i kwiaty, ale nie stroni także od innych tematów: sceny rodzajowe, portret, architektura.

Do Grupy „MY” należy od 1974 r., uczestniczył we wszystkich plenerach malarskich andrychowskiej fraterni, chętnie też przyjmuje zaproszenia od innych organizatorów (dzięki czemu malował i wystawiał w Kazimierzu n. Wisłą i w Riazaniu). Stworzył dziesiątki obrazów, które pokazał na wielu wystawach – m.in. w Andrychowie, Bielsku-Białej, Krotoszynie, Makowie, Przerzeczynie, Rybniku, Warszawie, Wiśle, Zakopanem. Niektóre z tych ekspozycji miały charakter konkursowy, przynosząc Chmielarczykowi główne nagrody jurorów i uznanie publiczności. [1]

[1] Maria Biel-Pająkowa, 40 lat Grupy Twórców „MY”, okolicznościowa wkładka miesięcznika „Nowiny Andrychowskie”, sierpień 2013


Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl