Kolejne warsztaty za nami!

19 października 2021 Kolejne warsztaty za nami!
Za nami otwarte warsztaty z zakresu archiwistyki, historii mówionej i digitalizacji.


W ciągu minionych dwóch tygodni prowadząca spotkania Daria Rusin przybliżała kwestie związane z organizacją i funkcjonowaniem archiwum społecznego. Podczas warsztatów, które odbyły się 11 października uczestnicy mieli okazję dowiedzieć o samej idei archiwistyki społecznej, zasadach funkcjonowania tego typu archiwów, a także specyfice pracy archiwisty. Pod koniec spotkania poruszaliśmy zagadnienia związane z tematem kolejnych warsztatów - rozmawialiśmy mianowicie o tym w jaki sposób prowadzić wywiady a także doświadczaliśmy jak to jest w praktyce takie rozmowy będące wywiadami przeprowadzać. Drugie spotkanie, zorganizowane 18 października, poświęcone było historii mówionej oraz digitalizacji. Była to kolejna okazja nie tylko do przećwiczenia w praktyce przeprowadzania wywiadu oraz samodzielnego skanowania na profesjonalnym sprzęcie, ale również do wymiany doświadczeń między uczestnikami spotkania w zakresie takich działań. W spotkaniu wzięły bowiem udział zarówno osoby prywatne, zainteresowane kwestią archiwistyki społecznej, jak również członkinie i członkowie Hufca Andrychów, który obecnie rozwija nowo powstałe Archiwum Hufca Andrychów (AHA). Członkowie Archiwum Gminy Andrychów cieszą się, że mogli się podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami w zakresie prowadzenia archiwum społecznego. Życzymy dalszych sukcesów w realizacji Waszych projektów i zachęcamy do kontaktu na przyszłość.Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl