W świecie przyrody i sztuki. Wywiad z Janem Zielińskim

24 października 2021 W świecie przyrody i sztuki. Wywiad z Janem Zielińskim
Jan Zieliński to zdecydowanie postać nietuzinkowa.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, emerytowany nauczyciel biologii oraz miłośnik i obrońca przyrody beskidzkiej. Jest również artystą; od lat 60-tych XX w. maluje, rzeźbi oraz fotografuje. Do Grupy Twórców „My” wstąpił w 1974 r. Jego prace prezentowano na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i zagranicą. Był również laureatem wielu konkursów i przeglądów artystycznych m.in. zajął I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Malarstwa Nieprofesjonalnego (Bielsko, 1987) i III miejsce w ogólnopolskim Zimowym Salonie Malarstwa Intuicyjnego (Puławy, 1987). Przez kilkanaście lat był redaktorem naczelnym lokalnego pisma "Nowiny Andrychowskie" oraz radnym (przewodniczył Komisji do Spraw Ochrony Środowiska w Andrychowie). Wraz ze swoimi przyjaciółmi wydał kilka publikacji na temat środowiska naturalnego. Jest też autorem artykułów publikowanych m.in. w czasopiśmie "Przyroda Polska" oraz w miesięczniku "Wszechświat". Przez szereg lat pełnił funkcję Prezesa Towarzystwa Miłośników Andrychowa i angażował się w działalność związaną z ochroną lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z Janem Zielińskim podczas, którego opowiada ze szczegółami o najważniejszych etapach w swojej działalności zawodowej, społecznej i artystycznej.

(przy opracowywaniu biogramu skorzystano z inf. zamieszczonych na www.malopolska24.pl)

fot. R. Pazdur, M. Kudłacik, J. Zieliński

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl