Historia Mówiona - w klasie I humanistycznej LO w Andrychowie

11 grudnia 2019 Historia Mówiona - w klasie I humanistycznej LO w Andrychowie
To już ostatnie z planowanych 4 spotkań z Historią Mówioną w andrychowskim Liceum Ogólnokształcącym.

Tym razem 3 grudnia mgr historii Daria Rusin i mgr etnologii Regina Pazdur gościły w klasie pierwszej humanistycznej. Było bardzo ciekawie - udało się poruszyć również tematy związane z organizacjami pozarządowymi zwłaszcza tymi działającymi na rzecz dziedzictwa kulturowego regionu oraz z sposobami aktywnego działania na rzecz środowiska lokalnego. I o to chodzi! Razem możemy więcej!
Całkiem prawdopodobne, że trwałym rezultatem warsztatów będzie stworzenie swoistego archiwum Liceum Ogólnokształcącego i zebranie historii mówionych osób związanych z tą placówką, która niebawem obchodzić będzie jubileusz 75 lecia. Cieszymy się i oczywiście służymy pomocą i wsparciem.


fot. R. Pazdur, D. Rusin, uczennice kl. IH

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl