Drugie warsztaty z Historii Mówionej w andrychowskim LO

13 listopada 2019 Drugie warsztaty z Historii Mówionej w andrychowskim LO
Za nami kolejne warsztaty z zakresu "Historii Mówionej" w andrychowskim licem - tym razem w klasie 1 humanistycznej "po szkole podstawowej".
Daria Rusin i Regina Pazdur reprentujące AGĘ oraz Towarzystwo Miłośników Andrychowa i Fundację "Memo" spotkały się tym razem z najmłodszym rocznikiem. Przypominamy, że warsztaty realizowane są w ramach projektu „Archiwum Gminy Andrychów” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. Były to drugie z warsztatów z tego zakresu - odbędą się one we wszystkich klasach humanistycznych andrychowskiego Liceum. Ramowy plan spotkań obejmuje następujące zagadnienia:
a) Czym jest historia mówiona;
b)„Historia mówiona” jako metoda;
c) Wywiad narracyjno-biograficzny i jego aspekty etyczne i prawne;
d) Techniczne aspekty związane z nagrywaniem relacji;
e) Przebieg nagrania;
f) Archiwizacja i opracowanie nagrań;
g) Wykorzystanie nagrań.
W zależności od indywidualnych zainteresowań uczestników i uczestniczek dane zagadnienia są rozwijane w różnym stopniu.
W każdej z klas zachęcamy (i zachęcać będziemy na kolejnych spotkaniach) do realizowania projektu z zakresu "Historii Mówionej" dotyczącego Jubileuszu 75 lecia andrychowskiego Liceum. Oczywiście służymy pomocą na każdym z etapów realizacji projektu...

fot. R. Pazdur, D. Rusin

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl