O projekcie

Fundacja "Memo" otrzymała w 2019 r. dotację w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i wraz z instytucjami i organizacjami partnerskimi – Towarzystwem Miłośników Andrychowa, Miejską Biblioteką Publiczną w Andrychowie, Stowarzyszeniem „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie” oraz Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie realizuje projekt pod nazwą „Archiwum Gminy Andrychów. Edukacja obywatelska i historyczna narzędziem aktywizacji mieszkańców/ek w sprawach wspólnotowych”.

Celem zadania jest zachęcenie miejscowej społeczności do udziału w działaniach związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego regionu, przy jednoczesnym zdobywaniu przez uczestników projektu wiedzy w sferze działań obywatelskich.

Trwałym efektem projektu będzie stworzenie Archiwum Gminy Andrychów, które będzie miało postać cyfrową, a jego zasób będzie prezentowany w Internecie na specjalnie zbudowanym w tym celu serwisie Internetowym, na którym znajdują się Państwo teraz.

W ramach zadania przeprowadzony zostanie cykl szkoleń z zakresu historii mówionej, archiwistyki oraz genealogii, a także obsługi Otwartego Systemu Archiwalnego (OSA) i digitalizacji materiałów archiwalnych.

W 2020 r. przeprowadzone zostaną etnograficzne badania terenowe we wszystkich wioskach należących do Gminy Andrychów wraz z otwartymi spotkaniami dla mieszkańców/ek.

Od września 2019 r. rozpoczęliśmy przyjmowanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej zbiorów do Archiwum, które z założenia będziemy tworzyć wspólnie - każdy mieszkaniec gminy Andrychów, któremu na sercu leży ocalenie pamiątek przeszłości i pokazanie młodemu pokoleniu rzeczywistości lat minionych, będzie mógł podzielić się swoimi archiwaliami (fotografiami, dokumentami, ale także opowieściami, bo będziemy nagrywać wspomnienia osób starszych), a osoby odpowiedzialne za tworzenie Archiwum zeskanują je na profesjonalnym sprzęcie zakupionym dzięki dotacji, opracują i następnie zwrócą właścicielowi.

Fundacja poszukuje wolontariuszy, którzy sami chcieliby się włączyć w prace na rzecz Archiwum nie tylko jako dawcy archiwaliów, ale także osoby zainteresowane poznaniem pracy w Archiwum "od kuchni".

Co to jest archiwum społeczne?

Archiwum społeczne powstaje w efekcie celowej oddolnej działalności obywatelskiej. Jego główną misją jest aktywne działanie na rzecz ratowania i ochrony dziedzictwa kulturowego, a celem – pozyskiwanie, zabezpieczanie, opracowanie i udostępnianie materiałów wchodzących w skład niepaństwowego zasobu archiwalnego. (definicja Ośrodka KARTA)

Gdzie można dowiedzieć się więcej na temat archiwów społecznych?

W Polsce istnieje około 500 archiwów społecznych. Archiwa te powstają oddolnie, aby dokumentować tematy, do których nie docierają instytucje państwowe m.in. historię lokalną, losy zwykłych ludzi, historię organizacji pozarządowych, historię życia artystycznego itd.

Nieoficjalnym rzecznikiem polskich archiwów społecznych (AS-ów) jest Ośrodek KARTA. Dostarcza on archiwistom darmowe narzędzia, wiedzę, promuje oddolny ruch niezależnej archiwistyki. KARTA prowadzi portal www.archiwa.org. na którym znajdą Państwo wiele informacji dotyczących Archiwów Społecznych.

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Wsparcie i realizacja portalu internetowego weboski.pl