Fotografie z kolekcji Zofii i Adama Rokowskich

Dane podstawowe
Sygnatura: PL_1061_AGA_083_001
Twórca: Rokowska, Zofia
Rokowski, Adam
Zawartość: Fotografie z kolekcji Zofii i Adama Rokowskich, dotyczące rodziny Gwoździewcz z Inwałdu i Rokowskich z Roczyn.
Udostępnianie
Dostępność: wersja cyfrowa dostępna w internecie
Warunki udostępniania i reprodukowania:Można udostępniać i reprodukować na zasadach podanych w licencji oraz zgodnie z zasadami Archiwum Gminy Andrychów (patrz www.aga.edu.pl zakładka ->O PROJEKCIE -> ZASADY)
Licencje: Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND)
Prawa
Licencje: Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND)
Indeksy
Indeks rzeczowy:

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl