[Pocztówka]: Andrychów

Dane podstawowe
Sygnatura: PL_1061_AGA_010_001_019
Twórca: Neumann, Rafał
Zawartość: Pocztówka wysłana do Włodzimierza Tustanowskiego, c.k. namiestnika skarbu w Zabierzowie, od jego ojca Edmunda. Wydana nakładem R. Neumanna w Andrychowie. Na awersie pocztówki ilustracje przedstawiające Zamek (pałac Bobrowskich) oraz Kościół (kościół św. Macieja, widok od ul. Kościelnej - obecnie ul. Legionów). Na rewersie datowniki z poczty w Andrychowie i Zabierzowie.
Udostępnianie
Dostępność: wersja cyfrowa dostępna w internecie
Warunki udostępniania i reprodukowania:Można udostępniać i reprodukować na zasadach podanych w licencji oraz zgodnie z zasadami Archiwum Gminy Andrychów (patrz zakładka ->O PROJEKCIE -> ZASADY)
Licencje: Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC)
Prawa
Licencje: Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC)

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Wsparcie i realizacja portalu internetowego weboski.pl