[Pocztówka]: Andrychów. Ogólny widok i tkalnia mechaniczna. Totalansicht und mechanische Weberei

Dane podstawowe
Sygnatura: PL_1061_AGA_010_001_015
Twórca: Neumann, Rafał
Zawartość: Pocztówka adresowana do Marie Perl, kuracjuszki przebywającej w Karlowych Warach; wydana nakładem R. Neumann w Andrychowie. Na awersie widok ogólny Andrychowa i Fabryki Braci Czeczowiczka od strony zachodniej (w tle widoczna Pańska Góra).
Udostępnianie
Dostępność: wersja cyfrowa dostępna w internecie
Warunki udostępniania i reprodukowania:Można udostępniać i reprodukować na zasadach podanych w licencji oraz zgodnie z zasadami Archiwum Gminy Andrychów (patrz zakładka ->O PROJEKCIE -> ZASADY)
Licencje: Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC)
Prawa
Licencje: Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC)

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Kreacja weboski.pl