[Pocztówka]: Pozdrowienie z Andrychowa

Dane podstawowe
Sygnatura: PL_1061_AGA_010_001_011
Twórca:
Notice: Undefined property: stdClass::$authors in /home/agaeduplvy/www/tpl/page/archiwum.php on line 199
Zawartość: Pocztówka wydana w Andrychowie nakładem Józef Sowińskiego. Na awersie ilustracje przedstawiające Rynek i Handel J[ózefa] Sowińskiego. Na rewersie datownik poczty w Andrychowie.
Udostępnianie
Dostępność: wersja cyfrowa dostępna w internecie
Warunki udostępniania i reprodukowania:Można udostępniać i reprodukować na podanych w licencji warunkach
Licencje: Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC)
Prawa
Licencje: Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC)
Indeksy
Indeks geograficzny:
Indeks osobowy:

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Wsparcie i realizacja portalu internetowego weboski.pl