[Pocztówka]: Pozdrowienie z Andrychowa

Dane podstawowe
Sygnatura: PL_1061_AGA_010_001_008
Twórca:
Notice: Undefined property: stdClass::$authors in /home/agaeduplvy/www/tpl/page/archiwum.php on line 199
Zawartość: Na awersie pocztówki (karty korespondencyjnej) ilustracje obiektów: Rynek [pierzeja zachodnia], Zamek [pałac Bobrowskich], Kościół [kościół św. Macieja], Dworzec Kolejowy, Szkoła i Magistrat. Na rewersie datowniki poczt w Andrychowie i we Lwowie.
Udostępnianie
Dostępność: wersja cyfrowa dostępna w internecie
Warunki udostępniania i reprodukowania:Można udostępniać i reprodukować na podanych w licencji warunkach
Licencje: Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC)
Prawa
Licencje: Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC)

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Wsparcie i realizacja portalu internetowego weboski.pl