[Pocztówka]: Pozdrowienie z Andrychowa

Dane podstawowe
Sygnatura: PL_1061_AGA_010_001_020
Twórca: Zygadło, Mieczysław
Sowiński, Józef
Zawartość: Pocztówka wysłana do Márinki Jarošovej od Mieczysława Zygadło. Wydana nakładem J. Sowińskiego w Andrychowie. Na awersie pocztówki ilustracje przedstawiające Kościół (kościół św. Macieja, widok od ul. Kościelnej - obecnie ul. Legionów) oraz Rynek Sobieskiego. Na rewersie datownik z poczty w Andrychowie.
Udostępnianie
Dostępność: wersja cyfrowa dostępna w internecie
Warunki udostępniania i reprodukowania:Można udostępniać i reprodukować na zasadach podanych w licencji oraz zgodnie z zasadami Archiwum Gminy Andrychów (patrz zakładka ->O PROJEKCIE -> ZASADY)
Licencje: Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC)
Prawa
Licencje: Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC)
Indeksy
Indeks geograficzny:
Indeks osobowy:

Copyright / Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - Fundacja MEMO

Wsparcie i realizacja portalu internetowego weboski.pl